ZZPer.nl Presentatie plaats voor ZZP ondernemers.


   

ZZPer linken Algemeen

 


 

naar overheden, stichtingen en andere niet-commerciële instellingen of verenigingen.


  6 Minuten: Voorlichtingscampagne van de Nederlandse Hartstichting
  30 Minuten Bewegen
     
  IQ test, beroepskeuzetest, beroepentest, online assessement testen en intelligentie tests (iq-test)
     
     
     
  Amber Alert: Het landelijke waarschuwingssysteem bij urgente kindervermissingen en -ontvoeringen
     
  Antwoord voor bedrijven: De overheid voor ondernemers: wegwijs in regels, vergunningen en subsidies
     
  Arbeidsinspectie
     
  Autobelastingen
     
     
  Belastingdienst
     
  Bel me niet: Het wettelijke register waar consumenten en bedrijven aan kunnen geven niet bereikbaar te willen zijn voor  ongevraagde telemarketing activiteiten.
     
  Beroepskeuze
  Beroepskeuzetest
     
  Blik op werk: Onafhankelijk website voor arbo, inburgering, outplacement en re-integratie
     
  Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars
     
  Branche organisatie re-integratiebedrijven
     
  College Bescherming Persoonsgegevens
  Commissie voor de rechten van de mens
     
  ConsuWijzer - Praktisch advies over uw rechten als consument: ConsuWijzer is het loket van de overheid voor consumenten. Met handige stappenplannen en voorbeeldbrieven om zelf uw recht te halen.
     
  Crisis: Denk vooruit - Rampen zijn niet te plannen- Voorbereidingen wel
     
  CWI : Centrum voor Wiskunde en Informatica
  CWI: Centrum voor werk en Inkomen
     
  DigId: Digitale identificatie / toegang tot overheidsdiensten
    Digibewust: Een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven dat het 'digibewust' zijn wil stimuleren en vergroten
     
  Directeuren Sociale Diensten
     
  Douane voor bedrijven
     
  ECP.NL, Platform voor eNederland
  Eerste hulp voor ondernemers
  EG-Liaison: advies en informatie over Europese R & D
     
  Eigen Baas
  EIM: Kenniscentrum derzoek voor Bedrijf en Beleid
     
  Etnische Zaken Vrouwen Nederland
     
  Euronorm: Belgische en Nederlandse normalisatie en wetgeving
  EVD: uw partner in export
     
  FBNed - vereniging Familiebedrijven Nederland
     
  Fraudemeldpunt - voor aanpak van advertentiefraude, acquisitiefraude en andere vormen van oplichting en fraude
     
  Geschillencommissie:
De Geschillencommissie faciliteert de geschillencommissies van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
     
  KLO: Graafschade voorkomen
  Grondwet Nederland en Europa
     
  Higherlevel.nl Innovatie en ondernemerschap
  Hogeschool in Holland
  Hoofdbedrijfschap Ambachten
  Hoofdbedrijfschap Detailhandel
     
  Huurcommissie: Onafhankelijke organisatie voor geschillen huurder - verhuurder
     
  Immigratie- en Naturalisatiedienst
     
  Incassokosten, een bron van ergernis!
     
  Kamer van Koophandel
  Kamer van Koophandel: Algemene Voorwaarden
     
  Kenniscentrum Grote Steden
     
  KIFI: Het Financiële Klachteninstituut
     
  KNRM: Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (de beste redders staan aan wal)
     
  Kroon op het werk; Portal for disability management
     
  Last van de Overheid - Regeldruk
  Loonwijzer: Uurtarieven in 50 beroepen: ZZPers vergeleken met werknemers
     
  Mensenlinq: Overzicht overlijdensberichten
     
  Micro Financiering
     
  Ministerie van Economische Zaken
  Ministerie van Economische Zaken: Internationaal ondernemen
  Ministerie van justitie en Veiligheid: Nationaal cyber Security (NCSC)
     
  Ministerie van Financiën
     
  Ministerie van Justitie
  Ministerie van Justitie: Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)
     
  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
     
     
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
     
MKBJuristen
  MKB Nederland
  MKB Portal Europese Commissie
     
  NBCI: Nederlands Bouw Calculatie Instituut
     
  Nyenrode Business Universiteit (speciale leerstoel Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht)
     
  NOA: Nederlandse Vereniging voor Afbouwbedrijven
  Noodpakket: Wees voorbereid op calamiteiten
  Notaristarieven
  NOVEM: Nederlandse Onderneming Voor Energie & Milieu
     
  Octrooicentrum Nederland
  Ombudsman: de Nationale Ombudsman
  Ombudsman: Ombudsman Pensioenen
  Ombudsman: Stichting de Ombudsman
     
  Ondernemersprijs
  Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland
     
  OSOS: Open Source als Onderdeel van de Software Strategie
     
  Overheid
  Overheidslinks
     
  Politie
  Platform detailhandel
  Problemen op (zaken) Reis
     
  Question Library, The (de vragen bibliotheek) link naar startende ondernemers.
     
  Raad van State - Rechtspraak
     
  Rechtspraak.nl
  Reclame Code Commissie
  Regering
     
  RI&E Risco Inventarisatie & Evaluatie (gratis te gebruiken digitaal hulpmiddel)
  Rijksdienst voor het wegverkeer: o.a. opvragen voertuiggegevens
     
Route planner (ANWB)
  Route planner (Routenet)
     
  SenterNovem: Agentschap voor duurzaamheid en innovatie
     
  Sociaal Economische Raad (SER)
     
  Spamklacht
     
  Sta ik Sterk: advies en informatie over uw rechten en plichten als consument of ondernemer
  Starters Informatie Centrum (SIC): Informatie voor startende ondernemers
     
  Stichting Erkenningsregeling voor de Uitoefening van het Koeltechnisch Installatiebedrijf: STEK
  Stichting Freelance Benefits
  Stichting Geschillen Commissie: SGE
  Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO)
  Stichting promotie nieuwe ontwerpers
  Stichting Reprorecht: Regeling reprorecht bedrijfsleven
     
  Studentenwerk
  Surf op safe: informatiebron om veilig op internet te surfen
     
  Tweede Kamer der Staten Generaal
     
  UWV - Werken aan perspectief
     
  Vakbond FNV bondgenoten
  Vakbond FNV sectie zelfstandigen
  Vakcentrum: voor zelfstandige ondernemers in de detailhandel
     
  VCA: Veiligheids Certificaat Aannemers
  Veiligheid: Voor consument en profesional
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  Vermiste Personen
  Virusalert: Nederlandstalig onafhankelijke bron voor computerbeveiliging
     
  Vorstverlet/ weerverlet
     
  Vrijspreker
     
  Waarschuwingsdienst: Informatiebron van de overheid over veilig internetten, voorlichting en adviezen over computerbeveiliging.
     
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
     
  Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
     
  Weet hoe het zit: Sociale wetgeving - Rechten en plichten die voor u van belang zijn
     
  Wikipedia: De vrije Encyclopedie
     
  XBRL voor ondernemers: Besparen op administratieve lasten?
     
  ZZPer - Zelfstandigen Zonder Personeel (link naar rijksoverheid)
     
    Laast bijgewerkt op 02-12-2018  © 1999 - 2020 copyright ZZPer.nl een product van ZZPer™. Contact gegevens.
Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Associate R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V. R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V.
Comodo SSL