ZZPer.nl De virtuele vakbeurs voor ZZPers, freelancers, zelfstandigen. Aanbieders met producten en diensten. Opdrachtgevers met werkaanbod

ZZPer.nl Voorwaarden voor het gebruik van de website

   
  De webportal is een initiatief van ZZPer™ (KvK nr.24363103), Postbus 320, 3350 AH Papendrecht.    
    Onder een zzper wordt verstaan:
- Een Zelfstandige Zonder Personeel die voldoet aan de regels van de belastingdienst en de sociale zekerheidstellingen
- Alle vormen van 1-mensbedrijven (freelancer, eenmansbedrijf, vof, bv of associatie) die een dienst/ product verkoopt en daarvoor factureert
- Een onderneming die meestal uit een persoon bestaat en geen (eigen) personeel in dienst heeft
- Een zelfstandige die voor eigen risico werk (diensten / producten) aanneemt en uitvoert zonder dat er sprake is van een gezagsverhouding.
       
  Doel    
  - ZZPer™ heeft als doel - met de eerste en onafhankelijke ZZPer.nl website als dé presentatieplaats voor zzpers, werkaanbod en aanbieders - het bevorderen van rechtstreeks zakendoen zonder tussenhandel van zelfstandige ondernemers met hun opdrachtgevers.
  - Zzpers kunnen hier hun gegevens presenteren gericht op snelle opdrachtverwerving.    
  - Opdrachtgevers kunnen hier hun vacatures en of projecten plaatsen gericht op adequate invulling van dit werkaanbod.    
  - Aanbieders/ leveranciers met als doelgroep de zelfstandige ondernemer (zzper) kunnen zichzelf hier (gerubriceerd) presenteren.    
  - Zzpers profiteren van behaalde collectieve inkoopvoordelen of spontane aanbiedingen van derden.    
- Profiteren van het begrip "zelfstandige zonder personeel" kortom zzper door mee te liften met onze bedrijfsnaam ZZPer en de topdomein status van ZZPer.nl
       
  Werkwijze    
  - Contracten komen rechtstreeks tussen zzper(s) en opdrachtgever(s) tot stand.    
  - ZZPer neemt op geen enkele wijze deel aan deze contract onderhandelingen.    
  - ZZPer is in alle opzichten gevrijwaard van elke aansprakelijkheid en juridische consequenties.    
  - De zzper is in bezit van de geldende wettelijke verklaring (VAR), is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel    
  - De zzper vrijwaart de opdrachtgever bij aanvaarding van een opdrachtvoor de financiële gevolgen van aansprakelijkheidsstellingen op grond van art. 16a van de Coördinatiewet Sociale Verzekering.
  - Zzper, opdrachtgever of aanbieder/ leverancier zijn verantwoordelijk voor de inhoud en actualiteit van hun gegevens.    
  - Correspondentie vindt uitsluitend per e-mail plaats.    
  - De webmaster beheert deze site op pro-actieve wijze; gericht op behoud van kwaliteit.    
       
  Privacy    
  - ZZPer.nl is de site die zzpers, aanbieders/ leveranciers en/ of opdrachtgevers bij elkaar brengt.    
  - Daartoe beschikt ZZPER over gegevens van zzpers en opdrachtgevers.    
  - ZZPer gaat zorgvuldig met deze gegevens om, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle partijen.    
  - ZZPer gebruikt de ontvangen data voor en zoals gepresenteerd op deze site.    
  - ZZPer gebruikt de ontvangen data uitsluitend ten behoeve van het verkrijgen van inkoopvoordelen en neemt op generlei wijze deel aan verdere verspreiding van uw gegevens voor andere doeleinden.
  - ZZPer houdt de ingeschrevenen via de website/ e-mail regelmatig middels een nieuwsbrief van de ontwikkelingen op de hoogte.
  - ZZPer houdt de ingeschrevenen via e-mail regelmatig op de hoogte van het door derden aan hun gerichte werkaanbod en/ of de aanbiedingen.
- ZZPer.nl bevat links naar externe websites en maakt gebruik van analyse programma's en externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (veelal uw IP - adres) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent.
- ZZPer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen door de gebruiker op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
- ZZPer.nl gebruikt analyse software (webanalysers) om de populariteit van de website te verbeteren.
       
  Inschrijven/ lidmaatschap    
  - U bent ingeschreven nadat u het inschrijfformulier ingevuld, verstuurd hebt en de betaling is ontvangen.    
  - Inschrijven geschiedt voor een periode van 1 jaar. Het lidmaatschap wordt niet automatisch/ stilzwijgend verlengd.    
  - U wordt onder de eigen naam of onder de naam gelijk aan de tenaamstelling bij de Kamer van Koophandel op ZZPer.nl ingeschreven.
  - U kunt gebruikmaken van de kortingsregelingen vanaf het moment dat het inschrijfgeld is ontvangen.
Het lidmaatschap wordt door de aanbieder van de kortingsregeling bij ZZPer gecontroleerd.
   
  - Als betalend lid kunt u beschikken over de contact gegevens van het werkaanbod onder nummer.    
  - ZZPer informeert u bij welke bedrijven de kortingsregelingen van toepassing zijn.    
       
  Liaison    
  - Samenwerken met anderen is ook voor zzpers geen vreemd fenomeen. Dit kan op Ad-Hoc basis maar het komt steeds vaker voor dat men is gelieerd met een bedrijf. Dit bedrijf (liaison) neemt zaken waar zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de zelfstandigheid van de zzper.
  - De liaison waarborgt de zelfstandigheid van de ingeschrevene.    
  - De liaison fungeert als aanspreekpunt op het gebied kwaliteit.    
  - Gelieerde zzpers worden onder de eigen naam ingeschreven.    
  - Gelieerde zzpers nemen ook buiten de liaison werkzaamheden aan. Zij kunnen daartoe altijd ook hun eigen bereikbaarheid op ZZPer.nl plaatsen.
  - De liaison
- Meldt zijn gelieerde zzper(s) aan of af.
- Geeft indien nodig de mutaties door.
- Draagt zorg voor de betaling van de factuur.
   
  - Afgemelde gelieerde zzpers kunnen de vermelding op ZZPer.nl voor eigen rekening laten staan/ (her) plaatsen.    
       
  Betalingen    
  - Alle prijzen vermeld op deze site zijn exclusief BTW (21%).    
  - Bij de opdracht door storting op IBAN: NL59 INGB 0005 0817 58 t.n.v. ZZPER te Papendrecht (BIC:INGBNL2A)    
  - Facturatie geschiedt per e-mail na ontvangst betaling en uitvoering van de opdracht    
       
  Kosten    
  - Plaatsen gegevens zzper tot maximaal 5 regels, 2 hyperlinks (web en/ of e-mail) per afzonderlijk/ los-staand jaar. €  40,00  
  - Verlenging mits aansluitend per jaar. €  20,00  
  - Muteren gegevens; per mutatie (een fair-use policy ligt hieraan ten grondslag). gratis  
  - Bericht doorsturen naar uw GSM (exclusief gesprekskosten); per bericht (zie matching service) €    2,00  
  - Correspondentie per e-mail gratis  
       
  Extra service    
  - Bouwen van uw Website (obv offerte of nacalculatie); per uur €  36,50  
  - Webhosting (max. 100kB) per CV / eigen introductie pagina; per maand. Stuur een pdf. gratis  
- Uw eigen email adres uw.naam@zzper.nl met 1, 5, 10, 30, 50 of meer MB mailbox op aanvraag
- Webhosting van uw eigen (sub) domein http://uwnaam.zzper.nl inclusief eigen mailbox; per maand vanaf € 2.10
         
       
  Plaatsen en muteren vindt plaats:    
  - Plaatsing binnen 24 uur echter in ieder geval binnen 5 werkdagen na ontvangst van betaling.    
  - Mutatie binnen 10 werkdagen na ontvangst van de gegevens.    
         
  Werkaanbod    
  - Bedrijven, particulieren en collega zzpers kunnen via de site ZZPer.nl abonnees rechtstreeks met hun werk/ project benaderen.
  - Bedrijven, particulieren en collega zzpers plaatsen hier hun opdrachten waar geen geschikte kandidaat via de site is gevonden.
  - Opdrachten die na langere tijd minstens 1 maand later uitgevoerd moeten worden kunnen hier geplaatst worden. Voor Ad-hoc opdrachten kunt u gebruik maken van onze matching service of zelf de zzpers op onze site rechtstreeks benaderen.
  - Opdrachtgevers die nagenoeg continue werk hebben voor mono- of multidisciplinaire zzpers kunnen hier permanent een werkaanbod plaatsen.
         
  - Een twee- tot vijfregelige vermelding van werkaanbod, locatie, periode en contactgegevens van de opdrachtgever met verwijzing/ doorlink naar de website (vacature pagina) van de opdrachtgever. per maand   €  20,00  
         
  - Een twee- tot vijfregelige vermelding van werkaanbod, locatie, periode en contactgegevens van de opdrachtgever met verwijzing naar de door ZZPer.nl speciaal voor de opdrachtgever aangemaakte en gehoste werkaanbod pagina. per maand   €  40,00  
         
  - Vacature/ werkaanbod plaatsen onder nummer. gratis  
  - ZZPer zoekt zelf actief voor leden op internet naar werk en plaatst deze onder nummer. gratis  
    Leden ontvangen de contactgegevens op aanvraag natuurlijk gratis.   Voorwaarde is dat de aanvrager zelf een zzper is.    
         
  - Plaatsingperiode normaliter tot aanvang werkzaamheden.    
  - Ter besparing van uw tijd kunt u ZZPer een matching service opdracht voor u laten uitvoeren.    
         
  Matching Service/ Telefoondienst

op aanvraag

 
  Deze service dient voor het gemak voor zzper(s),    
  - In plaats van de NAW- gegevens van de zzper wordt het telefoon nummer van ZZPer.nl  085 - 002 07 53 (met gelinkte e-mail adres) weergegeven. ZZPer inventariseert de aanvraag (gewenste activiteiten, projectduur etc.) en stelt de betreffende zzper vervolgens via SMS op de hoogte.
Voordelen:
 • De zzper kan zich op het werk concentreren.
 • De zzper wordt niet lastig gevallen door verkoop telefoontjes
 • De zzper  wordt niet lastig gevallen door ongevraagde (spam) e-mails
 •   maar deze service dient ook voor het gemak van de opdrachtgever(s)    
    - ZZPer stuurt per e-mail uw openstaande opdracht direct naar de zzpers die hierover geïnformeerd willen worden. €  75.00  
    - ZZPer stuurt per e-mail uw openstaande opdracht direct naar de zzpers die hierover geïnformeerd willen worden en inventariseert de terugkoppeling (beschikbaarheid, CV, tariefstelling etc.) en stuurt deze naar de opdrachtgever. €  125.00  
     

  Voordelen:

 • De opdrachtgever hoeft niet zelf (tijdrovend) zzpers te benaderen.
 • De opdrachtgever hoeft slechts te selecteren.
 •    
           
    Royement    
    - Op verzoek van de zzper.    
    - Bij faillissement, staking der werkzaamheden en/ of uitschrijving bij de KvK van de zzper.    
    - Bij klachten over wanprestaties van de zzper en/ of meervoudige negatieve evaluaties over de zzper    
    - Bij ongeldig e-mail adres    
           
    Eigendomsrecht    
    - Alle pagina's op www.zzper.nl zijn eigendom van ZZPer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24363103
    - Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door kopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZZPer.
  Onrechtmatig gebruik, verveelvoudiging of distributie van deze pagina's of een gedeelte daarvan is verboden en strafbaar, en zal met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.
         
    Geschillen
  Het Nederlands recht is van toepassing en geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter te Dordrecht.
           
      laatst gewijzigd op 27-01-2014  


    © 1999 - 2019 copyright ZZPer.nl een product van ZZPer™. Contact gegevens.
  Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
  Associate R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V. R.M.C. Roode Maintenance Contracting B.V.
  Comodo SSL